sáng kiến kinh nghiệm

Tháng Ba 16, 2017 10:05 sáng

Có kỹ năng quan sát, so sánh, phân nhóm các dấu hiệu đặc trưng theo mùa.

– Có kĩ năng thiết lập mối quan hệ giữa thời tiết và sự thay đổi trong đời sống động, thực vật, hoạt động của con người

chucai

– Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ trong quá trình đàm thoại.